ΑΛΤΕΡΑ Α.Ε.
ΑΛΤΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Φ.Μ.: 099789068
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Διεύθυνση: ΒΑΚΧΟΥ 13
Τ.Κ.: ΒΑΡΗ
AP.M.A.E.: 45958/04/Β/00/65 
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 122059299000
Τηλ.: 
Fax: 
Email: